சிங்கபபூர்த் தமிழ்இலக்கியம்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
1. சிங்கப்பூர்க் கவிதை இலக்கியம்
1.1. மரபுக்கவிதைகள்
1.2. புதுக்கவிதைகள்
2. சிங்கப்பூர் உரைநடை இலக்கியம்
2.1. சிறுகதை
2.2. புதினம்/நாவல்
2.3. நாடகம்
2.3.1.மேடைநாடகம்
2.3.2.வானொலி நாடகம்
2.4. சிங்கப்பூர்க் கட்டுரைஇலக்கியம்.
2.4.1. இலக்கியக்கட்டுரைகள்
2.4.2. வரலாற்றுக்கட்டுரைகள்
3.4.3. பயணககட்டுரைகள்
3.4.4. பிற