தன்னியக்கத் தடை

Jump to navigation Jump to search
தானியக்க தடைகளை பட்டியலிடுக
Total number of autoblocks: 2
நேரமுத்திரை இலக்கு காலாவதியாகிறது தடுத்த நிர்வாகி தடுப்பு அளவுருக்கள் (parameters) காரணம்
15:04, 1 திசம்பர் 2022 தானியங்கி தடை #209 15:04, 2 திசம்பர் 2022
22 மணிகள் முன்பு மற்றும் நிமிடம் வெளியேறினர்
Uncitoyen (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
  • editing (sitewide)
  • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
நீங்கள் "AlmaBse3985" உடன் ஒரே ஐ.பி. முகவரியைப் பகிர்ந்துகொள்வதால் தானியங்கித் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. AlmaBse3985இன் தடுப்புக்காக கொடுக்கப்பட்டக் காரணம் "Spam-only account (global sysop action)".
14:12, 1 திசம்பர் 2022 தானியங்கி தடை #211 14:12, 2 திசம்பர் 2022
21 மணிகள் முன்பு மற்றும் நிமிடங்கள் வெளியேறினர்
Uncitoyen (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
  • editing (sitewide)
  • கணக்குத் தொடங்குவது தடுக்கப்பட்டது
நீங்கள் "ArnetteWalden" உடன் ஒரே ஐ.பி. முகவரியைப் பகிர்ந்துகொள்வதால் தானியங்கித் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ArnetteWaldenஇன் தடுப்புக்காக கொடுக்கப்பட்டக் காரணம் "Spam-only account (global sysop action)".
"https://ta.wikibooks.org/wiki/சிறப்பு:AutoblockList" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது