உலக கணக்கு தகவல்

கணக்கு விவரம் காட்டுக
உலகளாவிய பயனர் விவரம்
உள் கணக்குகளின் பட்டியல்
உள் விக்கிஇணைக்கப்பட்ட நாள்செய்முறைதடுக்கப்பட்டதுதொகுப்புக்களின் எண்ணிக்கைகுழுக்கள்
aa.wikipedia.org09:15, 30 மார்ச் 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ab.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)34
ab.wiktionary.org07:35, 3 மே 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ace.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)32
ady.wikipedia.org07:35, 27 பெப்ரவரி 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
af.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)37
af.wikibooks.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)129
af.wikiquote.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)52
af.wiktionary.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)55
ak.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)226
als.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)11
am.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)11
am.wikiquote.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
am.wiktionary.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ang.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)210
ang.wikibooks.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ang.wiktionary.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
an.wikipedia.org05:02, 23 சனவரி 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)40
an.wiktionary.org05:02, 23 சனவரி 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
arc.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
ar.wikipedia.org03:40, 24 மே 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)90editor
ar.wikibooks.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ar.wikimedia.org22:52, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ar.wikinews.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ar.wikiquote.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ar.wikisource.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
ar.wikiversity.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)10
ar.wiktionary.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
arz.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)19
ast.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)10
ast.wiktionary.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
as.wikipedia.org16:26, 22 மே 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)91
as.wikisource.org03:35, 30 சனவரி 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
atj.wikipedia.org04:14, 10 நவம்பர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
av.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)20
ay.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
ay.wiktionary.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
azb.wikipedia.org17:14, 26 சனவரி 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
az.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)54
az.wikibooks.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)67
az.wikiquote.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)86
az.wikisource.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
az.wiktionary.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)29
ban.wikipedia.org02:39, 1 சனவரி 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
bar.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)17
bat-smg.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
ba.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)15
ba.wikibooks.org08:17, 5 நவம்பர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)36
bcl.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)12
bd.wikimedia.org22:54, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
be-tarask.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
beta.wikiversity.org03:28, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
be.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)34
be.wikibooks.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
be.wikimedia.org22:54, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
be.wikiquote.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
be.wikisource.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
be.wiktionary.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bg.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)53
bg.wikibooks.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
bg.wikinews.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bg.wikiquote.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bg.wikisource.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bg.wiktionary.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)15
bh.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)25
bi.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
bjn.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)18
bm.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
bn.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)64
bn.wikibooks.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
bn.wikiquote.org03:34, 7 மே 2023புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bn.wikisource.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bn.wikivoyage.org04:02, 11 நவம்பர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
bn.wiktionary.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
bo.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
bpy.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
br.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
br.wikimedia.org22:54, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
br.wikiquote.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
br.wikisource.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
br.wiktionary.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bs.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)9
bs.wikibooks.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bs.wikinews.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bs.wikiquote.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
bs.wikisource.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bs.wiktionary.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bug.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
bxr.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)19
ca.wikipedia.org01:51, 24 மே 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)51
ca.wikibooks.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
ca.wikimedia.org23:12, 18 பெப்ரவரி 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)27
ca.wikinews.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
ca.wikiquote.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ca.wikisource.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ca.wiktionary.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
cbk-zam.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
cdo.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ceb.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
ce.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)21
cho.wikipedia.org09:14, 30 மார்ச் 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
chr.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
chr.wiktionary.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ch.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
chy.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
ckb.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
commons.wikimedia.org01:15, 5 பெப்ரவரி 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3,46,777filemover, image-reviewer, rollbacker, templateeditor
co.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
co.wikibooks.org07:53, 6 திசம்பர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
co.wikimedia.org22:56, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
co.wiktionary.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
crh.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
cr.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)62
csb.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
csb.wiktionary.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cs.wikipedia.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)11
cs.wikibooks.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cs.wikinews.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
cs.wikiquote.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
cs.wikisource.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
cs.wikiversity.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)12
cs.wiktionary.org03:21, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)32
cu.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
cv.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)13
cv.wikibooks.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cy.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)18
cy.wikibooks.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cy.wikiquote.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cy.wikisource.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cy.wiktionary.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)10
da.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)18
da.wikibooks.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
da.wikiquote.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
da.wikisource.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
da.wiktionary.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
de.wikipedia.org13:51, 30 ஏப்ரல் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)158autoreview
de.wikibooks.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
de.wikinews.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
de.wikiquote.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
de.wikisource.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
de.wikiversity.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)39
de.wikivoyage.org09:03, 19 சனவரி 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
de.wiktionary.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)64
din.wikipedia.org08:20, 15 நவம்பர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
diq.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
dk.wikimedia.org22:57, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
dsb.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)544
dty.wikipedia.org06:22, 5 நவம்பர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)260
dv.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
dv.wiktionary.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
dz.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
ee.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
el.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)27
el.wikibooks.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
el.wikinews.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
el.wikiquote.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
el.wikisource.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
el.wikiversity.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
el.wiktionary.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)19
eml.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
en.wikipedia.org06:29, 21 சனவரி 2012புதிய கணக்கு(?)35,921autoreviewer, extendedconfirmed, filemover, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org01:15, 5 பெப்ரவரி 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)249editor
en.wikinews.org01:15, 5 பெப்ரவரி 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)84
en.wikiquote.org01:15, 5 பெப்ரவரி 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4,712
en.wikisource.org01:15, 5 பெப்ரவரி 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)21
en.wikiversity.org01:15, 5 பெப்ரவரி 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)287
en.wikivoyage.org23:24, 11 நவம்பர் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)263autopatrolled
en.wiktionary.org01:15, 5 பெப்ரவரி 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)442
eo.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)74
eo.wikibooks.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
eo.wikinews.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
eo.wikiquote.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
eo.wikisource.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
eo.wiktionary.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
es.wikipedia.org02:53, 23 மே 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)244
es.wikibooks.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)37
es.wikinews.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)10
es.wikiquote.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)14
es.wikisource.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)18
es.wikiversity.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)12
es.wikivoyage.org09:03, 19 சனவரி 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)25
es.wiktionary.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)29
et.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)71
et.wikibooks.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ee.wikimedia.org22:57, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
et.wikiquote.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
et.wikisource.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
et.wiktionary.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
eu.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)107
eu.wikibooks.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
eu.wikiquote.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
eu.wiktionary.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ext.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)613
fa.wikipedia.org02:41, 24 மே 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)46
fa.wikibooks.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
fa.wikinews.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fa.wikiquote.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
fa.wikisource.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fa.wikivoyage.org09:06, 26 சனவரி 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
fa.wiktionary.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
ff.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fiu-vro.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fi.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)24
fi.wikibooks.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fi.wikimedia.org22:57, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fi.wikinews.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fi.wikiquote.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
fi.wikisource.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fi.wikiversity.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
fi.wikivoyage.org20:41, 11 சனவரி 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fi.wiktionary.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)12
fj.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
fj.wiktionary.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
foundation.wikimedia.org04:53, 22 அக்டோபர் 2022புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fo.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
fo.wikisource.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fo.wiktionary.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
frp.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
frr.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
fr.wikipedia.org03:21, 18 ஏப்ரல் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)216
fr.wikibooks.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
fr.wikinews.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
fr.wikiquote.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)14
fr.wikisource.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)12
fr.wikiversity.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)16
fr.wikivoyage.org09:03, 19 சனவரி 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)35
fr.wiktionary.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)191
fur.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
fy.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
fy.wikibooks.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fy.wiktionary.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
gag.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)14
gan.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
ga.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)9
ga.wiktionary.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gcr.wikipedia.org21:27, 14 சனவரி 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gd.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
gd.wiktionary.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
glk.wikipedia.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gl.wikipedia.org03:22, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)18
gl.wikibooks.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gl.wikiquote.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gl.wikisource.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gl.wiktionary.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
gn.wikipedia.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
gn.wiktionary.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gom.wikipedia.org18:09, 26 சனவரி 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
gor.wikipedia.org05:04, 10 நவம்பர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
got.wikipedia.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)127
gu.wikipedia.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
gu.wikiquote.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
gu.wikisource.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gu.wiktionary.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gv.wikipedia.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
gv.wiktionary.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hak.wikipedia.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
ha.wikipedia.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
ha.wiktionary.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
haw.wikipedia.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
he.wikipedia.org21:12, 23 மே 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)61
he.wikibooks.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)9
he.wikinews.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
he.wikiquote.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
he.wikisource.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)196
he.wikivoyage.org17:09, 28 மார்ச் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
he.wiktionary.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
hif.wikipedia.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
hif.wiktionary.org04:11, 7 மே 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hi.wikipedia.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)649
hi.wikibooks.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hi.wikiquote.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hi.wikisource.org05:30, 8 சனவரி 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
hi.wikiversity.org00:15, 22 ஏப்ரல் 2018புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
hi.wiktionary.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ho.wikipedia.org09:15, 30 மார்ச் 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hr.wikipedia.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)35
hr.wikibooks.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
hr.wikiquote.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
hr.wikisource.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hr.wiktionary.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hsb.wikipedia.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
hsb.wiktionary.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ht.wikipedia.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
hu.wikipedia.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)30
hu.wikibooks.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
hu.wikiquote.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
hu.wikisource.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hu.wiktionary.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)619
hy.wikipedia.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)103
hy.wikibooks.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hy.wikiquote.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hy.wikisource.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hy.wiktionary.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
hyw.wikipedia.org09:19, 30 மார்ச் 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
hz.wikipedia.org09:15, 30 மார்ச் 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ia.wikipedia.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
ia.wikibooks.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ia.wiktionary.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
id.wikipedia.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)57
id.wikibooks.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
id.wikiquote.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
id.wikisource.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
id.wiktionary.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
ie.wikipedia.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
ie.wikibooks.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ie.wiktionary.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ig.wikipedia.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
ii.wikipedia.org09:15, 30 மார்ச் 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ik.wikipedia.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)9
ik.wiktionary.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ilo.wikipedia.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)13
incubator.wikimedia.org01:15, 5 பெப்ரவரி 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)29
inh.wikipedia.org18:05, 3 நவம்பர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
io.wikipedia.org01:53, 24 மே 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
io.wiktionary.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
is.wikipedia.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
is.wikibooks.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
is.wikiquote.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
is.wikisource.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
is.wiktionary.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)22
it.wikipedia.org02:52, 13 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)189
it.wikibooks.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)9
it.wikinews.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
it.wikiquote.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)11
it.wikisource.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
it.wikiversity.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
it.wikivoyage.org12:03, 20 சனவரி 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
it.wiktionary.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
iu.wikipedia.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
iu.wiktionary.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
jam.wikipedia.org06:23, 5 நவம்பர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ja.wikipedia.org22:38, 9 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)74
ja.wikibooks.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)21
ja.wikinews.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ja.wikiquote.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
ja.wikisource.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ja.wikiversity.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
ja.wiktionary.org03:23, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)16
jbo.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
jbo.wiktionary.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
jv.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)20
jv.wiktionary.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kaa.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kab.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ka.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)12
ka.wikibooks.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ka.wikiquote.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ka.wiktionary.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kbd.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
kbp.wikipedia.org19:30, 3 நவம்பர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kg.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ki.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
kj.wikipedia.org09:15, 30 மார்ச் 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kk.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)11
kk.wikibooks.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
kk.wiktionary.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kl.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kl.wiktionary.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
km.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)19
km.wikibooks.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
km.wiktionary.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)9
kn.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)13
kn.wikiquote.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kn.wikisource.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kn.wiktionary.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
koi.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ko.wikipedia.org12:31, 24 மே 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)21
ko.wikibooks.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ko.wikinews.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ko.wikiquote.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
ko.wikisource.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)14
ko.wikiversity.org07:18, 10 மார்ச் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
ko.wiktionary.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)40
krc.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
kr.wikipedia.org09:15, 30 மார்ச் 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ksh.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
ks.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
ks.wiktionary.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
ku.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
ku.wikibooks.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ku.wikiquote.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ku.wiktionary.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
kv.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kw.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)10
kw.wiktionary.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ky.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
ky.wikibooks.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ky.wikiquote.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ky.wiktionary.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lad.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)10
la.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
la.wikibooks.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
la.wikiquote.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
la.wikisource.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
la.wiktionary.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lbe.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lb.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
lb.wiktionary.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lez.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)10
lfn.wikipedia.org17:59, 3 நவம்பர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lg.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lij.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)25
li.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
li.wikibooks.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
li.wikinews.org19:05, 11 நவம்பர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
li.wikiquote.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
li.wikisource.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
li.wiktionary.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lmo.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ln.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ln.wiktionary.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
login.wikimedia.org20:23, 24 சூலை 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lo.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)71
lo.wiktionary.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lrc.wikipedia.org18:38, 26 சனவரி 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ltg.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lt.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)32
lt.wikibooks.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lt.wikiquote.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
lt.wikisource.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lt.wiktionary.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
lv.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)56autopatrolled
lv.wiktionary.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
mai.wikipedia.org18:38, 26 சனவரி 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
map-bms.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
mdf.wikipedia.org03:24, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)54
www.mediawiki.org02:52, 26 சனவரி 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1,598autopatrolled
meta.wikimedia.org05:02, 23 சனவரி 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4,509translationadmin
mg.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
mg.wikibooks.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mg.wiktionary.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
mhr.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)36
mh.wikipedia.org09:15, 30 மார்ச் 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
min.wikipedia.org00:11, 11 பெப்ரவரி 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mi.wikipedia.org01:28, 23 ஏப்ரல் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
mi.wiktionary.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
mk.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)12
mk.wikibooks.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mk.wikimedia.org22:58, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mk.wikisource.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mk.wiktionary.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ml.wikipedia.org05:47, 14 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)27
ml.wikibooks.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ml.wikiquote.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ml.wikisource.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ml.wiktionary.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
mn.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)20
mn.wiktionary.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mnw.wikipedia.org01:10, 9 சனவரி 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
mrj.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)190
mr.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)11
mr.wikibooks.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mr.wikiquote.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mr.wikisource.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mr.wiktionary.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ms.wikipedia.org03:06, 23 மே 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)107
ms.wikibooks.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ms.wiktionary.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
mt.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)11
mt.wiktionary.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mus.wikipedia.org09:15, 30 மார்ச் 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mwl.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)33
mx.wikimedia.org22:58, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
myv.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
my.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
my.wiktionary.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mzn.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
nah.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)13
nah.wiktionary.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2,045
nap.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
na.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
na.wiktionary.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nds-nl.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)13
nds.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
nds.wiktionary.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ne.wikipedia.org05:11, 12 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)27
ne.wikibooks.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ne.wiktionary.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
new.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)37
ng.wikipedia.org09:14, 30 மார்ச் 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nl.wikipedia.org19:30, 4 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)212
nl.wikibooks.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
nl.wikimedia.org22:58, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
nl.wikinews.org23:23, 5 நவம்பர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)10
nl.wikiquote.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
nl.wikisource.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
nl.wikivoyage.org08:26, 19 சனவரி 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
nl.wiktionary.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)14
nn.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)61
nn.wikiquote.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nn.wiktionary.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nov.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
no.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)21
no.wikibooks.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
no.wikimedia.org22:58, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
no.wikinews.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
no.wikiquote.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
no.wikisource.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
no.wiktionary.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
nqo.wikipedia.org22:28, 11 சனவரி 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)13
nrm.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
nso.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nv.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nyc.wikimedia.org23:00, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
ny.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
oc.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
oc.wikibooks.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
oc.wiktionary.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
olo.wikipedia.org23:24, 3 நவம்பர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
om.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
om.wiktionary.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
or.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
or.wikisource.org06:39, 11 நவம்பர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
or.wiktionary.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
os.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
outreach.wikimedia.org22:59, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)29
pa-us.wikimedia.org22:59, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pag.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pam.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)19
pap.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
pa.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)26
pa.wikibooks.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pa.wikisource.org23:57, 10 நவம்பர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pa.wiktionary.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pcd.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
pdc.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pfl.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
pih.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
pi.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)11
pl.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)60
pl.wikibooks.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
pl.wikimedia.org23:01, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
pl.wikinews.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
pl.wikiquote.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
pl.wikisource.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pl.wikivoyage.org13:21, 7 மார்ச் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
pl.wiktionary.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)54
pms.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pms.wikisource.org10:22, 3 பெப்ரவரி 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pnb.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)29
pnb.wiktionary.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pnt.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
ps.wikipedia.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ps.wiktionary.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pt.wikipedia.org02:11, 25 ஏப்ரல் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)39
pt.wikibooks.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)32
pt.wikinews.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
pt.wikiquote.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
pt.wikisource.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
pt.wikiversity.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
pt.wikivoyage.org21:29, 12 சனவரி 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)11
pt.wiktionary.org03:25, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)23
qu.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
qu.wiktionary.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
rm.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
rmy.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
rn.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
roa-rup.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
roa-rup.wiktionary.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
roa-tara.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
ro.wikipedia.org16:16, 25 மே 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)52
ro.wikibooks.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ro.wikinews.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ro.wikiquote.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ro.wikisource.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)21
ro.wikivoyage.org10:50, 9 மார்ச் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ro.wiktionary.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
rue.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ru.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)153autoreview, uploader
ru.wikibooks.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ru.wikimedia.org23:01, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ru.wikinews.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ru.wikiquote.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
ru.wikisource.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ru.wikiversity.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
ru.wikivoyage.org09:03, 19 சனவரி 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ru.wiktionary.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)20
rw.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
rw.wiktionary.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sah.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)18
sah.wikiquote.org05:05, 11 நவம்பர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sah.wikisource.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sat.wikipedia.org01:49, 3 நவம்பர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
sa.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)55
sa.wikibooks.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sa.wikiquote.org07:33, 10 மார்ச் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sa.wikisource.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sa.wiktionary.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
scn.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
scn.wiktionary.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sco.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)53
sc.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
sd.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
sd.wiktionary.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
se.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
se.wikimedia.org23:02, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
sg.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
sg.wiktionary.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
shn.wikipedia.org08:17, 3 நவம்பர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sh.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)103
sh.wiktionary.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
shy.wiktionary.org02:20, 2 பெப்ரவரி 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
simple.wikipedia.org15:34, 3 மே 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)338rollbacker
simple.wiktionary.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)28rollbacker
si.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)59
si.wikibooks.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
si.wiktionary.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sk.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)86
sk.wikibooks.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sk.wikiquote.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
sk.wikisource.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sk.wiktionary.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
sl.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)196
sl.wikibooks.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sl.wikiquote.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sl.wikisource.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sl.wikiversity.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sl.wiktionary.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sm.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
sm.wiktionary.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sn.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)18
wikisource.org03:30, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)54
so.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)28
so.wiktionary.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
species.wikimedia.org01:15, 5 பெப்ரவரி 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)96
sq.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)42
sq.wikibooks.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sq.wikinews.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sq.wikiquote.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)12
sq.wiktionary.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
srn.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sr.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)16
sr.wikibooks.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
sr.wikinews.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sr.wikiquote.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sr.wikisource.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
sr.wiktionary.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
ss.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ss.wiktionary.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
stq.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
strategy.wikimedia.org23:02, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
st.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
st.wiktionary.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
su.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)15
su.wikibooks.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
su.wikiquote.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
su.wiktionary.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sv.wikipedia.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)40
sv.wikibooks.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sv.wikinews.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sv.wikiquote.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
sv.wikisource.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sv.wikiversity.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
sv.wikivoyage.org09:03, 19 சனவரி 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)15
sv.wiktionary.org03:26, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)24
sw.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)9
sw.wiktionary.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
szl.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
szy.wikipedia.org06:08, 8 சனவரி 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ta.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)29
ta.wikibooks.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ta.wikinews.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ta.wikiquote.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ta.wikisource.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ta.wiktionary.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
tcy.wikipedia.org02:03, 3 நவம்பர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ten.wikipedia.org07:57, 8 சனவரி 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
test2.wikipedia.org03:31, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
test-commons.wikimedia.org04:09, 24 அக்டோபர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
test.wikipedia.org22:21, 1 மே 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)328
test.wikidata.org02:45, 27 சனவரி 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
tet.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)9
te.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)32
te.wikibooks.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
te.wikiquote.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
te.wikisource.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
te.wiktionary.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tg.wikipedia.org01:48, 24 மே 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)22
tg.wikibooks.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tg.wiktionary.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
th.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)65
th.wikibooks.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
th.wikiquote.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
th.wikisource.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
th.wiktionary.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
ti.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ti.wiktionary.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tk.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
tk.wiktionary.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tl.wikipedia.org03:11, 12 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)65
tl.wikibooks.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)17
tl.wiktionary.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
tn.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
tn.wiktionary.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
to.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
tpi.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
tpi.wiktionary.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tr.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)75autoreview
tr.wikibooks.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
tr.wikimedia.org23:02, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
tr.wikinews.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tr.wikiquote.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
tr.wikisource.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)61
tr.wikivoyage.org23:44, 19 சனவரி 2021புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tr.wiktionary.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
ts.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
ts.wiktionary.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
tt.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
tt.wikibooks.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tt.wiktionary.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)28
tum.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tw.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
tyv.wikipedia.org03:32, 7 நவம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ty.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ua.wikimedia.org23:02, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)31
udm.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ug.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
ug.wiktionary.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
uk.wikipedia.org23:41, 16 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)55autoreview
uk.wikibooks.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)14
uk.wikinews.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
uk.wikiquote.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
uk.wikisource.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
uk.wikivoyage.org17:10, 28 மார்ச் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
uk.wiktionary.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
ur.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)16
ur.wikibooks.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)81
ur.wikiquote.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ur.wiktionary.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
uz.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
uz.wikibooks.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
uz.wikiquote.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
uz.wiktionary.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
vec.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
vec.wikisource.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
vec.wiktionary.org10:23, 11 நவம்பர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
vep.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
ve.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
vi.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)129
vi.wikibooks.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)78
vi.wikiquote.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
vi.wikisource.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
vi.wikivoyage.org03:29, 6 நவம்பர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
vi.wiktionary.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)38
vls.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
vo.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
vo.wiktionary.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
war.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)13
wa.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
wa.wiktionary.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
www.wikidata.org18:45, 28 அக்டோபர் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4,802rollbacker
www.wikifunctions.org23:45, 30 நவம்பர் 2023புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wikimania2012.wikimedia.org01:15, 5 பெப்ரவரி 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wikimania2013.wikimedia.org23:03, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wikimania2014.wikimedia.org09:38, 11 மே 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wikimania2016.wikimedia.org23:31, 6 பெப்ரவரி 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wikimania2017.wikimedia.org11:07, 26 சனவரி 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wikimania2018.wikimedia.org03:33, 12 பெப்ரவரி 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wikimania.wikimedia.org04:09, 5 சனவரி 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
wo.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
wo.wikiquote.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
wo.wiktionary.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
wuu.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
xal.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
xh.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
xmf.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
yi.wikipedia.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
yi.wikisource.org03:28, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
yi.wiktionary.org03:27, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
yo.wikipedia.org03:28, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
yue.wiktionary.org02:54, 1 சனவரி 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
za.wikipedia.org03:28, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
za.wiktionary.org03:28, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
zea.wikipedia.org03:28, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)11
zgh.wikipedia.org23:35, 6 நவம்பர் 2023புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
zh-classical.wikipedia.org03:28, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)13
zh-min-nan.wikipedia.org03:28, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
zh-min-nan.wikibooks.org03:28, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org03:28, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
zh-min-nan.wikisource.org03:28, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
zh-min-nan.wiktionary.org03:28, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
zh-yue.wikipedia.org03:28, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)30
zh.wikipedia.org04:20, 25 மே 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)146
zh.wikibooks.org03:28, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)26
zh.wikinews.org03:28, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
zh.wikiquote.org03:28, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
zh.wikisource.org03:28, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
zh.wikiversity.org06:11, 5 நவம்பர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
zh.wikivoyage.org15:49, 13 திசம்பர் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
zh.wiktionary.org03:28, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)27
zu.wikipedia.org03:28, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)55
zu.wiktionary.org03:28, 18 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
"https://ta.wikibooks.org/wiki/சிறப்பு:CentralAuth/~riley" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது