ஏற்றுமதிப் பக்கங்கள்

ஒரு பக்கத்தினதோ அல்லது ஒரு தொகுதி பக்கங்களினதோ உரையையும், தொகுப்பு வரலாற்றையும், ஏதாவது XML இல் சுற்றி ஏற்றுமதி செய்ய முடியும்; இதைப் மீடியாவிக்கி மென்பொருளிலியங்கும் இன்னொரு விக்கிக்கு இறக்குமதி செய்யலாம்.

ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டிய பக்கங்களின் தலைப்புக்களை ஒரு நிரைக்கு ஒன்றாக கீழுள்ள உரைக் கட்டத்தில் இடுக, மேலும் உமக்கு நடப்புப் பதிப்பு மட்டும் வேண்டுமா அல்லது பழைய பதிப்புக்களும் வேண்டுமா என்பதைக் குறிப்பிடவும்.

நடப்புப் பதிப்பு தேவையாயின் இணைப்புக்களைப் பயன்படுத்தலாம் எ+கா "முதற் பக்கம்" என்றப் பக்கத்தை ஏறுமதி செய்ய சிறப்பு:Export/முதற் பக்கம் என்ற இணைப்பை பயன்படுத்தலாம்.

"https://ta.wikibooks.org/wiki/சிறப்பு:Export" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது