உலகளவில் தடை செய்யப்பட்ட IP முகவரிகளின் பட்டியல்.

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global blocks which are currently in effect. Some blocks are marked as locally disabled: this means that they apply on other sites, but a local administrator has decided to disable them on this wiki.

ஓர் உலகளாவிய தடையைத் தேடு
(மிகப் புதிய | மிகப் பழைய) (புதிய 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.
 • 13:15, 17 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 141.136.223.224 (24 சனவரி 2021-தேதியில், 13:15-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross-wiki abuse)
 • 13:14, 17 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 217.55.252.201 (24 சனவரி 2021-தேதியில், 13:14-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross-wiki abuse)
 • 13:14, 17 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 36.81.254.99 (17 ஏப்ரல் 2021-தேதியில், 13:14-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 13:14, 17 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 103.26.247.6 (17 சூலை 2021-தேதியில், 13:14-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 13:13, 17 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2405:4800:529F:3B2:2975:B037:11E9:4A05 (18 சனவரி 2021-தேதியில், 20:13-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Cross-wiki abuse)
 • 13:13, 17 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 139.255.164.85 (17 சனவரி 2022-தேதியில், 13:13-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy: <!-- OpenVPN -->)
 • 13:12, 17 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 125.166.60.71 (20 சனவரி 2021-தேதியில், 13:12-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Cross-wiki abuse)
 • 11:11, 17 சனவரி 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 185.110.189.208 (17 சூலை 2021-தேதியில், 11:11-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 11:10, 17 சனவரி 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 117.252.214.36 (17 சூலை 2021-தேதியில், 11:10-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 10:33, 17 சனவரி 2021: Tegel (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 82.43.236.6 (17 பெப்ரவரி 2021-தேதியில், 10:33-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Cross-wiki abuse)
 • 10:20, 17 சனவரி 2021: Masti (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 95.41.131.64 (17 பெப்ரவரி 2021-தேதியில், 10:20-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Cross-wiki vandalism)
 • 08:48, 17 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 222.237.55.166 (24 சனவரி 2021-தேதியில், 08:48-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 07:23, 17 சனவரி 2021: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 82.169.14.185 (17 சனவரி 2023-தேதியில், 07:23-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open proxy)
 • 06:03, 17 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 189.158.212.254 (20 சனவரி 2021-தேதியில், 06:03-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross-wiki vandalism)
 • 04:29, 17 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 148.103.7.18 (18 சனவரி 2021-தேதியில், 11:29-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 04:29, 17 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 197.135.149.187 (18 சனவரி 2021-தேதியில், 11:29-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 01:53, 17 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 139.194.231.136 (31 சனவரி 2021-தேதியில், 01:53-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 01:52, 17 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 188.93.64.242 (17 சனவரி 2022-தேதியில், 01:52-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy: <!-- SOCKS4 -->)
 • 01:50, 17 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 94.5.135.197 (17 சூலை 2021-தேதியில், 01:50-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 01:50, 17 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 156.253.5.120 (17 சூலை 2021-தேதியில், 01:50-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 01:48, 17 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 1.1.228.72 (17 சூலை 2021-தேதியில், 01:48-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 01:48, 17 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 187.95.28.246 (17 சூலை 2021-தேதியில், 01:48-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 01:48, 17 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 72.238.169.170 (31 சனவரி 2021-தேதியில், 01:48-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 01:46, 17 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 154.160.21.231 (18 சனவரி 2021-தேதியில், 08:46-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 01:21, 17 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 102.190.221.26 (18 சனவரி 2021-தேதியில், 08:21-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 01:18, 17 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 41.66.199.174 (18 சனவரி 2021-தேதியில், 08:18-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 01:01, 17 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 41.66.239.189 (31 சனவரி 2021-தேதியில், 01:01-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 00:28, 17 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 186.65.16.1 (31 சனவரி 2021-தேதியில், 00:28-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 00:16, 17 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 176.237.195.142 (31 சனவரி 2021-தேதியில், 00:16-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 23:59, 16 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 41.66.202.84 (30 சனவரி 2021-தேதியில், 23:59-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 23:50, 16 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 154.179.36.142 (30 சனவரி 2021-தேதியில், 23:50-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 23:44, 16 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 197.251.145.234 (30 சனவரி 2021-தேதியில், 23:44-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 23:21, 16 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 46.98.72.153 (30 சனவரி 2021-தேதியில், 23:21-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross wiki abuse)
 • 23:20, 16 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 212.154.57.114 (30 சனவரி 2021-தேதியில், 23:20-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 23:19, 16 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 178.206.229.89 (16 சனவரி 2024-தேதியில், 23:19-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 23:19, 16 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 176.103.57.126 (16 சனவரி 2024-தேதியில், 23:19-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 23:19, 16 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 178.158.18.36 (16 சனவரி 2024-தேதியில், 23:19-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 23:19, 16 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 111.119.187.36 (16 சனவரி 2024-தேதியில், 23:19-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 23:19, 16 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 183.83.43.108 (30 சனவரி 2021-தேதியில், 23:19-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross wiki abuse)
 • 23:19, 16 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 85.249.168.250 (30 சனவரி 2021-தேதியில், 23:19-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross wiki abuse)
 • 23:19, 16 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 125.209.134.148 (30 சனவரி 2021-தேதியில், 23:19-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross wiki abuse)
 • 23:19, 16 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 103.40.74.59 (30 சனவரி 2021-தேதியில், 23:19-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross wiki abuse)
 • 23:18, 16 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 5.62.19.44 (16 சனவரி 2024-தேதியில், 23:18-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 23:18, 16 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 67.87.120.17 (30 சனவரி 2021-தேதியில், 23:18-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross wiki abuse)
 • 23:08, 16 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 102.64.33.135 (16 சனவரி 2024-தேதியில், 23:08-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 23:08, 16 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 24.29.72.26 (30 சனவரி 2021-தேதியில், 23:08-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross wiki abuse)
 • 23:08, 16 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 45.134.27.4 (30 சனவரி 2021-தேதியில், 23:08-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross wiki abuse)
 • 23:07, 16 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 109.160.41.216 (16 சனவரி 2024-தேதியில், 23:07-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 23:07, 16 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 113.53.86.122 (16 சனவரி 2024-தேதியில், 23:07-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 23:05, 16 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 219.255.197.90 (16 சனவரி 2024-தேதியில், 23:05-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
(மிகப் புதிய | மிகப் பழைய) (புதிய 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.
"https://ta.wikibooks.org/wiki/சிறப்பு:GlobalBlockList" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது