ஊடகம் பற்றிய புள்ளிவிவரங்கள்

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

பின்வரும் தரவுகள் இடைமாற்றைக் கொண்டுள்ளன, தரவுகள் கடைசியாக 12:32, 28 நவம்பர் 2022 இல் புதுபிக்கப்பட்டுள்ளன.அதிகபட்சமாக 5,000 முடிவுகள் இடைமாற்றில் இருக்கலாம்.

பிட்டுப்படங்கள்

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
image/gif.gif10 (3.92%)2,11,184 bytes (206 KB; 0.391%)
image/png.png, .apng20 (7.84%)13,35,707 bytes (1.27 MB; 2.47%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe, .jps218 (85.5%)5,00,82,658 bytes (47.76 MB; 92.7%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 5,16,29,549 எண்ணுண்மி

Drawings (vector images)

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
image/svg+xml.svg1 (0.392%)9,965 bytes (10 KB; 0.0184%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 9,965 எண்ணுண்மி

அலுவலகம்

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
application/pdf.pdf6 (2.35%)23,95,732 bytes (2.28 MB; 4.43%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 23,95,732 எண்ணுண்மி

அனைத்துக் கோப்புக்களும்

அனைத்து கோப்புகளின் மொத்த கோப்பளவு: 5,40,35,246 எண்ணுண்மி

"https://ta.wikibooks.org/wiki/சிறப்பு:MediaStatistics" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது