பக்கங்களுக்கு அதிகமாக இணைக்கப்பட்டவை

Jump to navigation Jump to search

பின்வரும் தரவுகள் இடைமாற்றைக் கொண்டுள்ளன, தரவுகள் கடைசியாக 18:09, 16 சனவரி 2021 இல் புதுபிக்கப்பட்டுள்ளன.அதிகபட்சமாக 5,000 முடிவுகள் இடைமாற்றில் இருக்கலாம்.

 1. 1 இலிருந்து #50 வரை உள்ள 50 முடிவுகள் கீழே காட்டப்படுகின்றன.

(முன் 50 | அடுத்த 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

 1. விக்கிநூல்கள்:மணல்தொட்டி‏‎ (473 இணைப்புக்கள்)
 2. விக்கிநூல்கள்:புதுப் பயனர் பக்கம்‏‎ (391 இணைப்புக்கள்)
 3. விக்கிநூல்கள்:பயிற்சி (வரவேற்பு)‏‎ (382 இணைப்புக்கள்)
 4. விக்கிநூல்கள்:ஆலமரத்தடி‏‎ (374 இணைப்புக்கள்)
 5. தொகுப்பில் உள்ள நூல்கள்‏‎ (365 இணைப்புக்கள்)
 6. விக்கிநூல்கள்:சமுதாய வலைவாசல்‏‎ (363 இணைப்புக்கள்)
 7. எழுத்துக்கள்/வை‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 8. எழுத்துக்கள்/வ‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 9. எழுத்துக்கள்/ழூ‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 10. எழுத்துக்கள்/ளோ‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 11. எழுத்துக்கள்/ளி‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 12. எழுத்துக்கள்/லே‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 13. எழுத்துக்கள்/ரொ‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 14. எழுத்துக்கள்/ரா‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 15. எழுத்துக்கள்/யெ‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 16. எழுத்துக்கள்/மீ‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 17. எழுத்துக்கள்/பை‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 18. எழுத்துக்கள்/நோ‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 19. எழுத்துக்கள்/வே‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 20. எழுத்துக்கள்/அ‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 21. எழுத்துக்கள்/ழு‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 22. எழுத்துக்கள்/ளொ‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 23. எழுத்துக்கள்/ளா‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 24. எழுத்துக்கள்/ரை‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 25. எழுத்துக்கள்/யூ‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 26. எழுத்துக்கள்/மோ‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 27. எழுத்துக்கள்/பே‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 28. எழுத்துக்கள்/நொ‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 29. எழுத்துக்கள்/வெ‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 30. எழுத்துக்கள்/ழீ‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 31. எழுத்துக்கள்/ளை‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 32. எழுத்துக்கள்/ள‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 33. எழுத்துக்கள்/லூ‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 34. எழுத்துக்கள்/ரே‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 35. எழுத்துக்கள்/யு‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 36. எழுத்துக்கள்/மொ‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 37. எழுத்துக்கள்/மா‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 38. எழுத்துக்கள்/பெ‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 39. எழுத்துக்கள்/நை‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 40. எழுத்துக்கள்/வூ‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 41. எழுத்துக்கள்/ழோ‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 42. எழுத்துக்கள்/ழி‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 43. எழுத்துக்கள்/ளே‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 44. எழுத்துக்கள்/லு‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 45. எழுத்துக்கள்/ரெ‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 46. எழுத்துக்கள்/யீ‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 47. எழுத்துக்கள்/மை‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 48. எழுத்துக்கள்/பூ‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 49. எழுத்துக்கள்/நே‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)
 50. எழுத்துக்கள்/வு‏‎ (162 இணைப்புக்கள்)

(முன் 50 | அடுத்த 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

"https://ta.wikibooks.org/wiki/சிறப்பு:MostLinkedPages" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது