குறும் பக்கங்கள்

Jump to navigation Jump to search
 1. 1 இலிருந்து #50 வரை உள்ள 50 முடிவுகள் கீழே காட்டப்படுகின்றன.

(முன் 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

 1. (வரலாறு) ‎வாழ்க்கை வரலாறுகள்/ஜவஹர்லால் நேரு ‎[25 எண்ணுன்மிகள்]
 2. (வரலாறு) ‎வாழ்க்கை வரலாறுகள்/மாதவ சதாசிவ கோல்வால்கர் ‎[28 எண்ணுன்மிகள்]
 3. (வரலாறு) ‎செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/புங்கை ‎[30 எண்ணுன்மிகள்]
 4. (வரலாறு) ‎பூச்சிகள்/மரவட்டை ‎[31 எண்ணுன்மிகள்]
 5. (வரலாறு) ‎வாழ்க்கை வரலாறுகள்/கேசவ பலிராம் ஹெட்கேவர் ‎[31 எண்ணுன்மிகள்]
 6. (வரலாறு) ‎வாழ்க்கை வரலாறுகள்/கெளதம புத்தர் ‎[32 எண்ணுன்மிகள்]
 7. (வரலாறு) ‎வாழ்க்கை வரலாறுகள்/பால கங்காதர திலகர் ‎[33 எண்ணுன்மிகள்]
 8. (வரலாறு) ‎தேடிச் சோறுநிதந் தின்று ‎[35 எண்ணுன்மிகள்]
 9. (வரலாறு) ‎செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/மருதானி ‎[36 எண்ணுன்மிகள்]
 10. (வரலாறு) ‎வாழ்க்கை வரலாறுகள்/மதன் மோகன் மாளவியா ‎[36 எண்ணுன்மிகள்]
 11. (வரலாறு) ‎பூச்சிகள்/கரப்பான் பூச்சி ‎[38 எண்ணுன்மிகள்]
 12. (வரலாறு) ‎செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/கொடிகள்/சேப்பங் கிழங்கு ‎[38 எண்ணுன்மிகள்]
 13. (வரலாறு) ‎செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/கொடிகள்/இஞ்சி ‎[38 எண்ணுன்மிகள்]
 14. (வரலாறு) ‎வாழ்க்கை வரலாறுகள்/மகாத்மா காந்தி ‎[38 எண்ணுன்மிகள்]
 15. (வரலாறு) ‎செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/செடிகள்/செடிப்பசலை ‎[39 எண்ணுன்மிகள்]
 16. (வரலாறு) ‎செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/செடிகள்/பசலை ‎[39 எண்ணுன்மிகள்]
 17. (வரலாறு) ‎வாழ்க்கை வரலாறுகள்/மகாகவி பாரதி ‎[39 எண்ணுன்மிகள்]
 18. (வரலாறு) ‎வாழ்க்கை வரலாறுகள்/குரு நானக் ‎[39 எண்ணுன்மிகள்]
 19. (வரலாறு) ‎செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/தென்னை ‎[40 எண்ணுன்மிகள்]
 20. (வரலாறு) ‎வாழ்க்கை வரலாறுகள்/இந்திரா காந்தி ‎[40 எண்ணுன்மிகள்]
 21. (வரலாறு) ‎வாழ்க்கை வரலாறுகள்/இராமகிருஷ்ணர் ‎[40 எண்ணுன்மிகள்]
 22. (வரலாறு) ‎செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/கொடிகள்/பரங்கி ‎[41 எண்ணுன்மிகள்]
 23. (வரலாறு) ‎வாழ்க்கை வரலாறுகள்/சர்தார் வல்லப பாய் பட்டேல் ‎[41 எண்ணுன்மிகள்]
 24. (வரலாறு) ‎செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/செடிகள்/அலங்காரச் செடிகள் ‎[42 எண்ணுன்மிகள்]
 25. (வரலாறு) ‎எழுத்துக்கள்/ளோ ‎[43 எண்ணுன்மிகள்]
 26. (வரலாறு) ‎செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/செடிகள்/கம்பு ‎[46 எண்ணுன்மிகள்]
 27. (வரலாறு) ‎விலங்குகள்/வளர்ப்பு விலங்குகள்/ஆடு ‎[47 எண்ணுன்மிகள்]
 28. (வரலாறு) ‎வாழ்க்கை வரலாறுகள்/நெல்சன் மண்டேலா ‎[47 எண்ணுன்மிகள்]
 29. (வரலாறு) ‎வாழ்க்கை வரலாறுகள்/இயேசு கிறிஸ்து ‎[48 எண்ணுன்மிகள்]
 30. (வரலாறு) ‎வாழ்க்கை வரலாறுகள்/விவேகானந்தர் ‎[51 எண்ணுன்மிகள்]
 31. (வரலாறு) ‎செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/ஈச்சம் ‎[53 எண்ணுன்மிகள்]
 32. (வரலாறு) ‎வண்டுகள்/தேனீ ‎[54 எண்ணுன்மிகள்]
 33. (வரலாறு) ‎வாழ்க்கை வரலாறுகள்/வேலு நாச்சியார் ‎[54 எண்ணுன்மிகள்]
 34. (வரலாறு) ‎செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/கொடிகள்/புடலை ‎[56 எண்ணுன்மிகள்]
 35. (வரலாறு) ‎மழலையர் கதைகள் ‎[57 எண்ணுன்மிகள்]
 36. (வரலாறு) ‎மகா பாரதக் கதைகள் ‎[57 எண்ணுன்மிகள்]
 37. (வரலாறு) ‎தெனாலி ராமன் கதைகள் ‎[57 எண்ணுன்மிகள்]
 38. (வரலாறு) ‎பஞ்ச தந்திரக் கதைகள் ‎[57 எண்ணுன்மிகள்]
 39. (வரலாறு) ‎செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/செடிகள்/ஈழத்து அரளி ‎[63 எண்ணுன்மிகள்]
 40. (வரலாறு) ‎வாழ்க்கை வரலாறுகள்/அடல் பிகாரி வாச்பாய் ‎[63 எண்ணுன்மிகள்]
 41. (வரலாறு) ‎விலங்குகள்/வீட்டு விலங்குகள்/பன்றி ‎[64 எண்ணுன்மிகள்]
 42. (வரலாறு) ‎சரக்கு விற்பனைச் சட்டம் 1930 ‎[65 எண்ணுன்மிகள்]
 43. (வரலாறு) ‎நீர் வாழ்பவை/மீன் ‎[69 எண்ணுன்மிகள்]
 44. (வரலாறு) ‎உப்பிடமங்கலம் வார சந்தை ‎[71 எண்ணுன்மிகள்]
 45. (வரலாறு) ‎செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/கீரைகள்/பொதினாக் கீரை ‎[75 எண்ணுன்மிகள்]
 46. (வரலாறு) ‎பதினொன்றாம் வகுப்பு/இயற்பியல் ‎[76 எண்ணுன்மிகள்]
 47. (வரலாறு) ‎நீர் வாழ்பவை/தவளை ‎[77 எண்ணுன்மிகள்]
 48. (வரலாறு) ‎விலங்குகள்/காட்டு விலங்குகள்/வௌவால் ‎[78 எண்ணுன்மிகள்]
 49. (வரலாறு) ‎விலங்குகள்/வௌவால் ‎[78 எண்ணுன்மிகள்]
 50. (வரலாறு) ‎செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/செடிகள்/கனகாம்பரம் ‎[78 எண்ணுன்மிகள்]

(முன் 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

"https://ta.wikibooks.org/wiki/சிறப்பு:ShortPages" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது