தமிழக அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

தமிழக அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஊல்யர்களுக்குத் தங்கள் பணி விதிகளில் ஏற்படும் சந்தேகங்களைத் தெளிவுபடுத்த உதவுவதே இந்நூலின் நோக்கம். இந்நூலில் மிகத் தெளிவாக, எளிமையாக ஒவ்வொரு அரசு அலுவலர் அல்லது ஊழியரின் பணிகள், அவர்களுக்கான விதிகள் மற்றும் அனைத்து விவரங்களும் மிக விவரமாக இந்நூலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அனைவரும் படித்துப் பயன் பெறுக.