வினா வங்கி/12ம் வகுப்பு

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
< வினா வங்கி(வினா வங்கி/௧௨ வகுப்பு இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
Jump to navigation Jump to search

Tamil Nadu State Board Question Bank {{௧௨ பொதுத்தேர்வு வினாக்கள்|2006|மார்ச்} }

2006 ஜூலை[தொகு]

 1. தமிழ் முதல்தாள்
 2. தமிழ் இரண்டாம்தாள்
 3. ஆங்கிலம் முதல்தாள்
 4. ஆங்கிலம் இரண்டாம்தாள்
 5. கணிதம்
 6. இயற்பியல்
 7. வேதியியல்
 8. உயிரியல்

2006 செப்டம்பர்[தொகு]

 1. தமிழ் முதல்தாள்
 2. தமிழ் இரண்டாம்தாள்
 3. ஆங்கிலம் முதல்தாள்
 4. ஆங்கிலம் இரண்டாம்தாள்
 5. கணிதம்
 6. இயற்பியல்
 7. வேதியியல்
 8. உயிரியல்

2007 மார்ச்[தொகு]

 1. தமிழ் முதல்தாள்
 2. தமிழ் இரண்டாம்தாள்
 3. ஆங்கிலம் முதல்தாள்
 4. ஆங்கிலம் இரண்டாம்தாள்
 5. கணிதம்
 6. இயற்பியல்
 7. வேதியியல்
 8. உயிரியல்

2008 மார்ச்[தொகு]

 1. தமிழ் முதல்தாள்
 2. தமிழ் இரண்டாம்தாள்
 3. ஆங்கிலம் முதல்தாள்
 4. ஆங்கிலம் இரண்டாம்தாள்
 5. கணிதம்
 6. இயற்பியல்
 7. வேதியியல்
 8. உயிரியல்

2009 மார்ச்[தொகு]

 1. தமிழ் முதல்தாள்
 2. தமிழ் இரண்டாம்தாள்
 3. ஆங்கிலம் முதல்தாள்
 4. ஆங்கிலம் இரண்டாம்தாள்
 5. கணிதம்
 6. இயற்பியல்
 7. வேதியியல்
 8. உயிரியல்

2010 மார்ச்[தொகு]

 1. தமிழ் முதல்தாள்
 2. தமிழ் இரண்டாம்தாள்
 3. ஆங்கிலம் முதல்தாள்
 4. ஆங்கிலம் இரண்டாம்தாள்
 5. கணிதம்
 6. இயற்பியல்
 7. வேதியியல்
 8. உயிரியல்

2011 மார்ச்[தொகு]

 1. தமிழ் முதல்தாள்
 2. தமிழ் இரண்டாம்தாள்
 3. ஆங்கிலம் முதல்தாள்
 4. ஆங்கிலம் இரண்டாம்தாள்
 5. கணிதம்
 6. இயற்பியல்
 7. வேதியியல்
 8. உயிரியல்
"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=வினா_வங்கி/12ம்_வகுப்பு&oldid=16388" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது