விலங்குகள்/வீட்டு விலங்குகள்/எருமை மாடு

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

நமது நாட்டில் 1960 ம் ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட வெள்ளைப்புறச்சியினை சரி செய்ய அப்போ இருந்த நமது நாட்டின் அமைச்சர்களால் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்டது எறுைம மாடுகள்