அரிச்சுவடி

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

கன்னட எழுத்துகள் பிராமியில் இருந்து தோன்றியவை. தெலுங்கு எழுத்துகள் கன்னட எழுத்துக்களைப் போன்றே தோற்றமளிக்கின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கன்னட எழுத்து வரிசை தமிழைப் போன்றே இருக்கும். கூடுதலாக சில எழுத்துக்களையும் கொண்டுள்ளது. உயிரெழுத்துகள் ஸ்வர என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

கன்னட எழுத்து தமிழ் எழுத்து
ர (VOCALIC R)
ற (VOCALIC RR)

அரை உயிர், அரை மெய் ஒலிகளாகக் கருதப்படுபவை யோகவாஹக என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ಅಂ - அம் (வட்டமாக இருப்பது அனுஸ்வர) ಅಃ - அஹ (அரைப் புள்ளியாக இருப்பது விசர்க) இவை பிற எழுத்துக்களுடனும் சேர்கின்றன. அம், அஹ என்பதைப் போலவே ஆம், இம், ஆஹ, இஹ என்று சேர்கின்றன.

"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=அரிச்சுவடி&oldid=12829" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது