உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/L

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

larynx - குரல்வளை

lift - மின்மாடம்

lunar - நிலவு

lung - சுவாசப்பை