ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/L

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

larynx - குரல்வளை

lift - மின்மாடம்

lunar - நிலவு

lung - சுவாசப்பை