ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/O

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

oviduct - சூலகக்கான்