ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/Q

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

Quartz - பளிங்கு