ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/U

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

urinary bladder - சிறுநீர்ப்பை