ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/X

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

X-ray - எக்ஸ் கதிர்