ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/Y

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து

yellow cartilage - மஞ்சள் கசியிழையம்