ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/Y

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

yellow cartilage - மஞ்சள் கசியிழையம்