ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/Z

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

Zenith-

Zero error - பூச்சிய வழு