உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

ஆய்வேடுகள்/எம்ஃபில் பட்ட ஆய்வேடுகள்

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

தமிழ் இலக்கியம்[தொகு]

  1. பில்கணீயமும் புரட்சிக்கவியும்- ஓர் ஒப்பாய்வு
  2. திருவாசக மொழிநடையும் கருத்துப் புலப்பாட்டுத் திறனும்