இரண்டாம் வகுப்பு

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மழலையர் | முதலாம் வகுப்பு | இரண்டாம் வகுப்பு | மூன்றாம் வகுப்பு | நான்காம் வகுப்பு | ஐந்தாம் வகுப்பு | ஆறாம் வகுப்பு | ஏழாம் வகுப்பு | எட்டாம் வகுப்பு | ஒன்பதாம் வகுப்பு | பத்தாம் வகுப்பு | பதினொன்றாம் வகுப்பு | பன்னிரண்டாம் வகுப்பு | தொழில்பயிற்சி | பட்டயப் படிப்புகள் | பொறியியல் | மருத்துவம் |

 • தமிழ்
  • சிறு சிறு தொடர்கள் சொற்களஞ்சியம் பொருளறிதல்
  • பாடுதல் எதிர்ச் சொல் அறிதல் கதைகள் கூறுதல்
  • தானே படித்தல்
  • பேசுதல் எழுத்துக்களை இணைத்து சொல் உருவாக்குதல்
  • ஒலி வேறுபாடு அறிதல்
  • சிறு சிறு புதிர்கள்
  • விடுகதைகள்
  • கலந்துரையாடுதல் அகரவரிசை அறிதல்
  • வினா விடை பட அகராதி.
 • கணிதம்
 • அறிவியல்
  • தவரங்களின் தன்மை
  • வாழ்வு
  • தாவர பாகங்கள்-வேலைகள் பறவைகளின் உடல அமைப்பு
  • ஒலிகள்
  • உணவுமற்றும் வாழ்வுமுறை விலங்கு அமைப்பு வாழ்ககை முறை
 • சமூகவியல்
  • நமது உடல்
  • உணவு நீர்நிலைகள்
  • சாலை விதிகள்
  • மாசு
  • எளிய முதலுதவி
  • விளையாட்டு நம் பொருள்களை வகைப் படுத்துதல்
  • இயற்கை வளங்கள்
  • காடுகள்
  • கொடிகள்
  • பொது இடங்கள் வரிசை முறை
  • மதங்கள்
  • கண்டங்கள்
  • நாடுகள்
  • தலை நகரம் நானயங்கள்.
 • வானியல்
  • சூரியன்
  • நிலவு
  • கோள்கள்
  • வானவில் திசைகள் முதலியன. கணினி.ராக்கெட்
  • வானியல் குறிதத செய்திகள்
"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=இரண்டாம்_வகுப்பு&oldid=16683" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது