எக்சு.எம்.எல்/அறிமுகம்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

எக்சு.எம்.எல் (XML) என்று சுருக்கமாக ஆங்கிலத்தில் அறியப்படும் நீட்டப்படக்கூடிய குறி மொழி (eXtensible Markup Language) என்பது தேவைக்கேற்றவாறு ஒரு குறி மொழியை உருவாக்கிக் கொள்வதற்கான குறி மொழி ஆகும். அதாவது எச்.டி.எம்.எல் போன்ற பிற பல தேவைகளுக்குப் பயன்படும் குறி மொழிகளை வரையறை செய்ய எக்சு.எம்.எல் பயன்படுகிறது. பல துறைசார் ஆவணங்களின் தரவுகளை விபரிக்கக் கூடிய குறிமொழிகளை உருவாக்க எக்சு.எம்.எல் உதவுகிறது. இது தரவுகளை படிநிலை முறையாக ஒழுங்குபடித்தி விபரிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு எக்சு.எம்.எல் ஆவணம்[தொகு]

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<நூல்கள்>
<நூல்>
  <தலைப்பு>தமிழ் இலக்கிய வரலாறு</தலைப்பு>
  <எழுதியவர் குறிப்பு="ஆய்வாளர்">மு. வரதரசன்</எழுதியவர்>
  <முதல்_பதிப்பு>1972</முதல்_பதிப்பு>
  <பதிப்பாளர்>சாகித்திய அகாதெமி</பதிப்பாளர்>
</நூல்>
<நூல்>
  <தலைப்பு>தமிழ் மொழி வரலாறு</தலைப்பு>
  <எழுதியவர் குறிப்பு="ஆய்வாளர்">சு. சக்திவேல்</எழுதியவர்>
  <முதல்_பதிப்பு>1984</முதல்_பதிப்பு>
  <பதிப்பாளர்>மாணிக்கவாசகர் பதிப்பகம்</பதிப்பாளர்>
</நூல்>
<நூல்>
  <தலைப்பு>தமிழ் வழி அறிவியல் கல்வி</தலைப்பு>
  <எழுதியவர் குறிப்பு="ஆசிரியர்">ப. ஜெயகிருஷ்ணன்</எழுதியவர்>
  <முதல்_பதிப்பு>2003</முதல்_பதிப்பு>
  <பதிப்பாளர்>காவ்யா</பதிப்பாளர்>
</நூல்>
</நூல்கள்>