எக்சு.எம்.எல் இசுகீமா

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து
 • அறிமுகம்
 • xs:schema
 • உறுப்புகள் - xs:element
 • பண்புகள் - xs:attribute
 • அடிப்படைத் தரவு வகைகள்
 • தரவு வகைகளை நீட்டுதல்
 • எளிய வகை - xs:complexType
 • சிக்கல் வகை - xs:simpleContent
 • பொதிவு
 • xs:all
 • xs:sequence
 • xs:choice
 • பெயர்வெளி
"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=எக்சு.எம்.எல்_இசுகீமா&oldid=13421" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது