எண்முறை மின்னணுவியல்

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து
விக்கிப்பீடியாவில்
இத்தலைப்பில் கட்டுரை உள்ளது:

எண்முறை மின்னணுவியல் அறிமுகம்[தொகு]

எண்முறை மின்னணுவியல் என்பது தகவலைக் குறிப்பிட 0 மற்றும் 1 ஆகிய இரண்டு எண்களை மட்டுமே பயன்படுத்தும் ஒரு மின்னணுவியல் துறை ஆகும்.
1. எண்தளமுறை

 • ஒப்புமையும் எண்முறையும்
 • எண்முறைகள்
 • பதின்ம எண்முறை
 • இரும எண்முறை

2. ஏரண செயல்பாடுகள்
3. கணித செயல்பாடுகள்

இலக்கமுறை ஏரண வாயில்கள்[தொகு]

 1. ஏரண வாயில்கள்
 2. ஏரண வாயில்கள் சுருக்கம்

இலக்கமுறை கருவிகள்[தொகு]

 1. கணித மற்றும் ஏரண செயல்பாடுகள்
 2. ஒத்தியங்கு கருவி
 3. ஒத்தியங்காக் கருவி

இலக்கமுறை குறிகை செயலாக்கம்[தொகு]

 1. இலக்கமுறைத் தரவு
 2. தரவுக் குறியீடாக்கி
 3. தரவுத் தெரிவி

இலக்கமுறை எந்திரங்கள்[தொகு]

 1. கணினி
 2. அச்சுப்பொறி
 3. தொலைநகலி
 4. வட்டு இயக்கி

தெரிவிப்பு செந்தரங்கள்[தொகு]

நூலாசிரியர்கள்[தொகு]

"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=எண்முறை_மின்னணுவியல்&oldid=14529" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது