குழந்தைப் பாடல்கள்/அம்மா

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

தேன் தேன்
என்ன தேன்
கொம்பு தேன்
என்ன கொம்பு
மான் கொம்பு
என்ன மான்
புள்ளி மான்
என்ன புள்ளி
இலை புள்ளி
என்ன இலை
வாழை இலை
என்ன வாழை
ரச வாழை
என்ன ரசம்
மிளகு ரசம்
என்ன மிளகு
வால் மிளகு
என்ன வால்
நாய் வால்
என்ன நாய்
மரநாய்
என்ன மரம்
வேர் மரம்
என்ன வேர்
வெட்டிவேர்
என்ன வெட்டி
பாக்கு வெட்டி
என்ன பாக்கு
கொட்டப் பாக்கு
என்ன கொட்ட
மாங்கொட்ட
என்ன மா
அம்மா