குழந்தைப் பாடல்கள்/ஆட்டுக்குட்டி

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

ஆட்டுக் குட்டி ஆட்டுக் குட்டி

அங்கும் இங்கும் ஓடுது

துள்ளித் துள்ளி எகிறியே

தாவித் தாவிக் குதிக்குது!

வாலையாட்டித் தாயிடம்

பாலை முட்டிக் குடிக்குமே

ஓலைக் குருத்துக் கால்களால்

ஓடியாடி மகிழுமே!