குழந்தைப் பாடல்கள்/காக்காப் பாட்டு

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
காக்கா!
காக்கா!
கண்ணுக்கு மை
கொண்டு வா


குருவி!
குருவி!
கொண்டைக்குப் பூ
கொண்டு வா


கொக்கே!
கொக்கே!
குழந்தைக்குப் பால்
கொண்டு வா