குழந்தைப் பாடல்கள்/கைவீசு

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

கைவீசம்மா கைவீசு

கடைக்குப் போகலாம் கைவீசு


மிட்டாய் வாங்கலாம் கைவீசு

மெதுவாய்த் தின்னலாம் கைவீசு


சந்தைக்குப் போகலாம் கைவீசு

சர்க்கரை வாங்கலாம் கைவீசு


ரயிலில் போகலாம் கைவீசு

ராட்டினம் ஆடலாம் கைவீசு


சொக்காய் வாங்கலாம் கைவீசு

சொகுசாய்ப் போடலாம் கைவீசு


கோவிலுக்குப் போகலாம் கைவீசு

கும்பிட்டு வரலாம் கைவீசு.