குழந்தைப் பாடல்கள்/சேவல்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

பாஞ்சாலங் குறிச்சியிலே

வாங்கி வந்த சேவல்


பழமதுரைப் பட்டணத்தைப்

பார்த்து வந்த சேவல்


கொச்சிமலை யாளமெல்லாம்

கொடியெடுத்த சேவல்


கும்ப கோணம் தஞ்சாவூர்

குமுறி வந்த சேவல்


கொல்லிமலை குடகு மலை

கூத்தடித்த சேவல்


கொக்கரித்துப் பறந்து வரும்

குமரேசன் சேவல்


பூமியெல்லாம் சுற்றிவந்து

பொங்கி நிற்கும் சேவல்


பொன்னுருக்கு மேனி கொண்ட

புத்தம் புது சேவல்.