குழந்தைப் பாடல்கள்/பழங்கள்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

அப்பா தந்தார் ஆரஞ்சு.

அம்மா தந்தார் ஆப்பிள்.

அண்ணன் தந்தான் அன்னாசி.

அக்காள் தந்தாள் தக்காளி.

தாத்தா தந்தார் திராட்சை.

பாட்டி தந்தாள் பலாப்பழம்.

அத்தை தந்தாள் மாதுளை.

மாமா தந்தார் மாம்பழம்.