குழந்தைப் பாடல்கள்/ரயில்வண்டி

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

ஜிக்கு புக்கு ஜிக்கு புக்கு ரயில் வண்டி

திருச்சி போகும் ரயில் வண்டி


கட கட ரயில் வண்டி

கடலூர் போகும் ரயில் வண்டி


குப்குப் குப்குப் ரயில் வண்டி

குடந்தை போடும் ரயில் வண்டி


கூ கூ கூகூ ரயில் வண்டி

கூனூர் போகும் ரயில் வண்டி


தட தட ரயில் வண்டி

தஞ்சை போகும் ரயில் வண்டி


தண்டவாளம் இரண்டினிலே

தாளம் போட்டேச் சென்றிடுமே