சிங்கப்பூர்த் தமிழ்இலக்கியம்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

1. சிங்கப்பூர்க் கவிதை இலக்கியம்[தொகு]

1.1. மரபுக்கவிதைகள்
1.2. புதுக்கவிதைகள்

2. சிங்கப்பூர் உரைநடை இலக்கியம்[தொகு]

2.1. சிறுகதை[தொகு]

2.2. புதினம்/நாவல்[தொகு]

2.3. நாடகம்[தொகு]

2.3.1.மேடைநாடகம்
2.3.2.வானொலி நாடகம்

2.4. கட்டுரைஇலக்கியம்.[தொகு]

2.4.1. இலக்கியக்கட்டுரைகள்
2.4.2. வரலாற்றுக்கட்டுரைகள்
3.4.3. பயணக்கட்டுரைகள்
3.4.4. பிறபார்க்க

ஆய்வுத்துணை நூல்கள்

ஆய்வேடுகள்

[[]]

[]]]