சீனம் (மண்டரின்)/கேள்விகள்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து

- எவர்[தொகு]

  • பின்யின்: shuí (சுவெயி)
  • (file)

எ.கா[தொகு]

  • 他 是 谁
  • tā shì shuí
  • ரா ஸ்சு சுவெயி