செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/செடிகள்/எருக்கன்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மலர்கள் தொகுப்பில் இந்தச் செடி பற்றி உள்ள தொகுப்பு[தொகு]

 
 
எருக்கம்
(எருக்கம் பூ)
பக்க முகத்தோற்றம்
நேர் முகத்தோற்றம்
Description:
எருக்கம் சாலை ஓரங்களில் அதிகம் விளையும் ஒரு வகைச் செடி ஆகும்.

Quick Facts:
இது தமிழ் நாட்டின் அனைத்து இடங்களிலும் காணப் படுகிறது.

செடியில்