செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/செடிகள்/காஃபி

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
Coffee Plantation1.jpg
Coffee Beans.jpg
Detail of coffee plant showing beans and leaves.jpg
Coffee beans robusta.jpg
Flower coffee robusta in the highlands.jpg