செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
(செடிகள் கொடிகள் மரங்கள் - மழலையர் பதிப்பு இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
Jump to navigation Jump to search

செடிகளும் கொடிகளும் மரங்களும்

செடிகள்[தொகு]

மிளகாய்ச் செடிசெடிகள்

  • அ'கர வரிசை
  • க'கர வரிசை
  • ச'கர வரிசை
  • த'கர வரிசை
  • ந'கர வரிசை
  • ப'கர வரிசை
  • ம'கர வரிசை
  • ர'கர வரிசை
  • வ'கர வரிசை

கொடிக கொடிகள்|கொடிகள்

மரங்கள்[தொகு]

மரங்கள் அகரவரிசை

கீரைகள்[தொகு]

கீரைகள்

அலங்காரச் செடிகள்[தொகு]

[[செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/அலங்காரச் செடிகள்|அலங்காரச் செடிகள்]ll