செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

அ'கர வரிசை[தொகு]

 1. அகத்தி மரம்
 2. அசோக மரம்
 3. அத்தி மரம்
 4. அரச மரம்
 5. ஆப்பிள் மரம்
 6. ஆல மரம்

இ'கர வரிசை[தொகு]

 1. இரப்பர் மரம்
 2. இலந்தை மரம்
 3. இலவ மரம்
 4. இலுப்ப மரம்
 5. ஈச்ச மரம்

எ'கர வரிசை[தொகு]

 1. எலுமிச்சை மரம்

ஒ'கர வரிசை[தொகு]

 1. ஒதிய மரம்

க'கர வரிசை[தொகு]

 1. கடம்ப மரம்
 2. கருங்காலி மரம்
 3. கருவேல மரம்
 4. கலயாண முருங்கை மரம்
 5. கறிவேப்பிலை மரம்
 6. கொடுக்காபுளி மரம்
 7. கொய்யா மரம்
 8. கொன்றை மரம்

ச'கர வரிசை[தொகு]

 1. சந்தன மரம்
 2. சப்போட்டா மரம்
 3. சவுக்கு மரம்
 4. சீத்தா மரம்
 5. Senbagam

த'கர வரிசை[தொகு]

 1. தூங்கு மூஞ்சி மரம்
 2. தென்னை மரம்
 3. தேக்கு மரம்

ந'கர வரிசை[தொகு]

 1. நாகலிங்க மரம்
 2. நாரத்தை மரம்
 3. நாவல் மரம்
 4. நுணா மரம்
 5. நெட்டிலிங்க மரம்
 6. நெல்லி மரம்

ப'கர வரிசை[தொகு]

 1. பப்பாளி மரம்
 2. பலா மரம்
 3. பவழ மல்லி மரம்
 4. பாக்கு மரம்
 5. பிளம் மரம்
 6. பனை மரம்
 7. புங்கை மரம்
 8. புன்னை மரம்
 9. புளிய மரம்
 10. பெர்ரி மரம்
 11. பேரிக்காய் மரம்
 12. பூவரசு மரம்
 1. பொந்த புளியமரம்

ம'கர வரிசை[தொகு]

 1. மகிழ மரம்
 2. மருதானி மரம்
 3. மா மரம்
 4. மாதுளை மரம்
 5. முந்திரி மரம்
 6. முருங்கை மரம்
 7. மூங்கில் மரம்

ய'கர வரிசை[தொகு]

 1. யூகலிப்டஸ் மரம்

வ'கர வரிசை[தொகு]

 1. வன்னி மரம்
 2. வாகை மரம்
 3. வாதனாராயண மரம்
 4. வாழை மரம்
 5. வில்வ மரம்
 6. விளா மரம்
 7. வேப்ப மரம்
 8. வேலிக் கருவை