சேலம் மாவட்டத் தொழிற்சொற்கள்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
ஆய்வாளர்: பெ.முத்துசாமி
நெறியாளர்: முனைவர் பெ.முருகன், தமிழ் இணைப்பேராசிரியர்,
அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக்கல்லூரி, நாமக்கல் 637 002.
பல்கலைக்கழகம் : பெரியார் பல்கலைக்கழகம், சேலம்.
ஆண்டு: 2010.