நிரலாக்கம் அறிமுகம்/கருத்துக்கள்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து

ஒவ்வொரு நிரலாக்க மொழியிலும் நிரல் தொடர்பான கருத்துக்களை இடுவதற்கான வழிமுறை உண்டு. இந்தக் கருத்துக்கள் நிரலின் கூறு இல்லை. இவை நிரலின் தொழிற்பாட்டில் எந்தவிதப் பங்களிப்பையும் செய்யாமாட்டின. ஆனால் நிரலை எழுதுபவர்களுக்கு, வாசிப்பவர்களுக்கு, பராமரிப்பவர்களுக்கு இந்தக் கருத்துக்கள் உதவுகின்றன. //, /* */, ## போன்ற குறியீடுகளைப் பயன்படுத்தி கருத்துக்கள் நிரல் வரிகளில் இருந்து வேறுபடுத்தப்படுகின்றன.

மொழிகள் வாரியாகக் கருத்துக்கள்[தொகு]

சி[தொகு]

 //This is a comment line

சி++[தொகு]

 /* This is a comment line.
 Helps you to understand 
 better
 */
 //Single comment Line 

ஜாவா[தொகு]

ஜாவாவில் மேற்கூறிய இரண்டு வகை கருத்துகளையும் பயன்படுத்த இயலும். மேலும் கூடுதலாக, ஆவணப்படுத்தல் கருத்தும் (Documentation comments) உள்ளது. இது /** எனத் தொடங்கி */ என முடியும். பார்ப்பதற்கு சி++ பல்வரிக் கருத்துப் போன்று தோற்றமளித்தாலும், இதற்கென்று சிறப்பு செயல்பாடு உண்டு. ஆங்காங்கே @சொல் என எழுதப் பட்டிருக்கும் வரிகளைப் பட்டியலிட்டு மீயுரை மொழியில் ஆவணப்படுத்தும்.

 /** @author:Mr. Ponnavaiko
 @version:3.5
 */

மேற்கூறிய வரிகளில் @ குறியீட்டுக்குப் பின்னர் வரும் சொற்களுக்கான மதிப்புகளாக, ’:’ க்கு பின்னர் வரும் சொற்கள் சேமிக்கப்படும்.

பைத்தான்[தொகு]

பைத்தானில், கருத்துகள் # என்று தொடங்கும்.

 # A comment line in python