நிரலாக்குநர் அல்லாதவருக்கான பைத்தன் 2.7 பயிற்சி/ஆக்குநர்கள்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

இந்நூலானது, ஆங்கில விக்கிநூல்களில் பைத்தன் 2.6இற்காக எழுதப்பட்ட Non-Programmer's Tutorial for Python 2.6 நூலைப் பெருமளவு ஒட்டி, பைத்தன் 2.7இற்கேற்ற வகையில் சில மாற்றங்கள் செய்து உருவாக்கப்பட்டது. Non-Programmer's Tutorial for Python 2.6 நூலின் ஆக்குநர்கள் விவரம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

Josh Cogliati (பயனர்:Jrincayc)

பங்களிப்பாளர்கள்[தொகு]