உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

நேமிநாதம்: இலக்கண உருவாக்கம்

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து
ஆய்வாளர்: நா. அருள்முருகன்
நெறியாளர்: முனைவர் பெ.முருகன்,
தமிழ் இணைப்பேராசிரியர், அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக்கல்லூரி, நாமக்கல் 637 002.
பல்கலைக்கழகம்: பெரியார் பல்கலைக்கழகம், சேலம்.
ஆண்டு: 2011.
ஆய்வுச்சுருக்கம்: