நோயாளிகளுக்கான இயன்முறைமருத்துவ மதிப்பீடு/இருதயம் மற்றும் சுவாசவியல் மதிப்பீடு

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

இருதய மற்றும் நுரையீரலியல் மதிப்பீடு என்பது இருதய மற்றும் நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட நோய் அல்லது இருதய மற்றும் நுரையீரல் மாற்றங்களை கொண்ட நபரை மதிப்பீடு செய்து அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட குறைபாடுகளை அறிதலாகும். இதனால் அந்த நபருக்கு சரியான இயன்முறைமருத்துவம் வழங்கப்படும்.

கண்காணித்தல் மூலம்[தொகு]

தொடுதல் மூலம்[தொகு]

ஒலிச்சோதனை மூலம்[தொகு]

மூச்சுப்பயிற்சி சாதனம் மூலம்[தொகு]

காற்றோட்டம் மூலம்[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]