உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

நோயாளிகளுக்கான இயன்முறைமருத்துவ மதிப்பீடு/எழும்பியல் மதிப்பீடு

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

எழும்பியல் மதிப்பீடு என்பது எலும்பு மற்றும் தசை சம்மந்தப்பட்ட நோய் அல்லது எழும்பியல் மாற்றங்களை கொண்ட நபரை மதிப்பீடு செய்து அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட குறைபாடுகளை அறிதலாகும். இதனால் அந்த நபருக்கு சரியான இயன்முறைமருத்துவம் வழங்கப்படும்.[1]

கண்காணித்தல்[தொகு]

தொடுதல்[தொகு]

அசைவு வரம்பு[தொகு]

தசை சக்தி[தொகு]

தசை சுற்றளவு[தொகு]

கரம் கால்கள் உயர அளவு[தொகு]

நடப்பதற்கான மதிப்பீடு[தொகு]

சிறப்பு சோதனைகள்[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. David J. Magee,Othopedic Physical Assessment