நோயாளிகளுக்கான இயன்முறைமருத்துவ மதிப்பீடு/எழும்பியல் மதிப்பீடு

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

எழும்பியல் மதிப்பீடு என்பது எலும்பு மற்றும் தசை சம்மந்தப்பட்ட நோய் அல்லது எழும்பியல் மாற்றங்களை கொண்ட நபரை மதிப்பீடு செய்து அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட குறைபாடுகளை அறிதலாகும். இதனால் அந்த நபருக்கு சரியான இயன்முறைமருத்துவம் வழங்கப்படும்.[1]

கண்காணித்தல்[தொகு]

தொடுதல்[தொகு]

அசைவு வரம்பு[தொகு]

தசை சக்தி[தொகு]

தசை சுற்றளவு[தொகு]

கரம் கால்கள் உயர அளவு[தொகு]

நடப்பதற்கான மதிப்பீடு[தொகு]

சிறப்பு சோதனைகள்[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. David J. Magee,Othopedic Physical Assessment