நோயாளிகளுக்கான இயன்முறைமருத்துவ மதிப்பீடு/குழந்தைகளுக்கான மதிப்பீடு

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

குழந்தைகளுக்கான மதிப்பீடு என்பது குழந்தைகள் சம்மந்தப்பட்ட நோய் அல்லது குழந்தைகளுக்கான மாற்றங்களை கொண்ட குழந்தைகளை மதிப்பீடு செய்து அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட குறைபாடுகளை அறிதலாகும். இதனால் அந்த குழந்தைக்கு சரியான இயன்முறைமருத்துவம் வழங்கப்படும்.