நோயாளிகளுக்கான இயன்முறைமருத்துவ மதிப்பீடு/நரம்பியல் மதிப்பீடு

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

நரம்பியல் மதிப்பீடு என்பது நரம்பியல் சம்மந்தப்பட்ட நோய் அல்லது நரம்பியல் மாற்றங்களை கொண்ட நபரை மதிப்பீடு செய்து அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட குறைபாடுகளை அறிதலாகும். இதனால் அந்த நபருக்கு சரியான இயன்முறைமருத்துவம் வழங்கப்படும்.

கண்காணித்தல் மூலம்[தொகு]

தொடுதல் மூலம்[தொகு]

வலி மதிப்பீடு[தொகு]

தசை சக்தி[தொகு]

தசை திடம்[தொகு]

மண்டையோட்டு நரம்புகள் மதிப்பீடு[தொகு]

அனிச்சைச்செயல் மதிப்பீடு[தொகு]