நோயாளிகளுக்கான இயன்முறைமருத்துவ மதிப்பீடு/நரம்பியல் மதிப்பீடு

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

நரம்பியல் மதிப்பீடு என்பது நரம்பியல் சம்மந்தப்பட்ட நோய் அல்லது நரம்பியல் மாற்றங்களை கொண்ட நபரை மதிப்பீடு செய்து அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட குறைபாடுகளை அறிதலாகும். இதனால் அந்த நபருக்கு சரியான இயன்முறைமருத்துவம் வழங்கப்படும்.

கண்காணித்தல் மூலம்[தொகு]

தொடுதல் மூலம்[தொகு]

வலி மதிப்பீடு[தொகு]

தசை சக்தி[தொகு]

தசை திடம்[தொகு]

மண்டையோட்டு நரம்புகள் மதிப்பீடு[தொகு]

அனிச்சைச்செயல் மதிப்பீடு[தொகு]