நோயாளிகளுக்கான இயன்முறைமருத்துவ மதிப்பீடு/முதியவர்களுக்கான மதிப்பீடு

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

வயதானவருக்கான மதிப்பீடு என்பது முதியவர்களுக்கான சம்மந்தப்பட்ட நோய் அல்லது முதியவர்களுக்கான உடல், மன மாற்றங்களை கொண்ட நபரை மதிப்பீடு செய்து அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட குறைபாடுகளை அறிதலாகும். இதனால் அந்த நபருக்கு சரியான இயன்முறைமருத்துவம் வழங்கப்படும்.