பாடம்:கணினி நிர்மானவியல்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

< கணினியியல்

கணினி நிர்மானவியல்
இந்த பகுப்பில் உள்ள புத்தகங்கள் அனைத்தும் கணினி நிர்மான அடிப்படையில்: (Hardware oriented books) உள்ள நுணுக்கங்கள் பற்றி ஆராய்கிறது. இதனை சுருக்கமாக கணினி வன்பொருள் (Computer Hardware) என வழங்கப்படுகிறது.