பாடம்:செயல்முறை கணிதம்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

< கணிதம்

செயல்முறை கணிதம்
கணிதவியலின் ஒரு பகுதியான செயல்முறை கணிதம் இங்கு தொகுக்கப் படுகிறது.