பாடம்:மெய்எண்களின் தொடர்வரிசைகளும் தொடர்களும்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

< கணிதம்

மெய்எண்களின் தொடர்வரிசைகளும் தொடர்களும்
கணிதவியலின் ஒரு பகுதியான மெய்எண்களின் தொடர்வரிசைகளும் தொடர்களும் இங்கு தொகுக்கப் படுகிறது. இதனை எண்ணியல் என்றும் கூறலாம்.