பேச்சு:இந்தியா: தமிழகத்தில் சான்றிதழ்களைப் பெறுவதும் விண்ணப்பங்களை அளிப்பதும் எப்படி?

மற்ற மொழிகளில் ஆதரிக்கப்படாத பக்க உள்ளடக்கம்.
விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

நல்ல விரிவான ஆக்கம். இதனை ஒரு சிறு நூலாகவே ஆக்கி விடலாம். --Natkeeran (பேச்சு) 01:59, 16 ஜூன் 2012 (UTC)